Janusz M U S I A Ł

JANUSZ PIOTR MUSIAŁ

 

www.januszmusial.republika.pl

www.vimeo.com/user2025764

 

Absolwent Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego) oraz Fotografii w Akademii Sztuk Pięknych

w Gdańsku.

 

Doktor nauk humanistycznych, dyscyplina – kulturoznawstwo, specjalność – fotografia i nowe media. Uniwersytet Śląski w Katowicach – 2009.

Praca dyplomowa – Fotografia jako przestrzeń kulturowa. Obraz – Media – Autor.

 

Doktor habilitowany sztuki w dziedzinie sztuk filmowych

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi,

Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej – 2013.

Praca dyplomowa –  Archeologia Nowych Mediów – kultura, pamięć, czas, fotografia.

 

Członek Związku Polskich Artystów Fotografików (od 2005 roku).

Od 2006 roku nauczyciel akademicki (fotografia, film, multimedia).

Promotor prac dyplomowych z zakresu fotografii, filmu oraz nowych mediów (od 2010 roku).

Uczestnik kilkunastu konferencji i sympozjów (teksty, wykłady, odczyty).

Autor tekstów i recenzji poświęconych fotografii i nowym mediom.

 

Autor wypowiadający się za pomocą różnych mediów (fotografia, animacja, film, słowo, obiekty).

Tworzy cykle fotograficzne, instalacje, prezentacje multimedialne, projekty sieciowe, krótkie formy wideo oraz realizacje filmowe.

 

W sposobie i technikach kreowania obrazów najczęściej odwołuje się do zapisu na srebrowych materiałach światłoczułych, fotografii bezkamerowej (fotogram, chemigram), fotografii otworkowej,

rejestracji w dłuższych interwałach czasu oraz technologii hybrydowych i cyfrowych.

 

W swoich pracach podejmuje próby refleksji nad środowiskiem naturalnym, technokulturą,

czasem, przestrzenią, prędkością, światłem, dotykiem, wizerunkiem, pamięcią.

Poddaje analizie medium fotografii oraz media monitorowej reprezentacji.

 

Kurator kilkudziesięciu wystaw tematycznych, autor projektów artystycznych i edukacyjnych m.in.:

Całuny Natury, Nieobecne granice fotografii, Analogie – Symulacje – Interakcje, Odyseje, KatoWizje,

Kopalnia Obrazu – kolektyw artystyczny, Archeologia Nowych Mediów, Kopalnia Mediów – laboratorium, Uniwersum filmu, Opowieści z pudełka, Konstelacje obrazu i dźwięku, Persona, MyszkoWizje,

Spotkanie z przodkami, Album, Domus, Galeria Mediów WST, Błąd w sztuce, Poza granice fotografii.

 

Autor filmów eksperymentalnych podejmujących analizę i interpretację stanów granicznych i wzajemnych relacji medium fotografii, animacji i filmu oraz filmów dokumentalnych poświęconych sylwetkom autorów oraz ich twórczości.

 

Autor ponad 120. wystaw i pokazów indywidualnych oraz zbiorowych, w tym ponad 20. tematycznych wystaw indywidualnych.

cheap windows 7 key cheap windows 7 key cheap windows 7 key cheap windows 7 key cheap windows 7 key cheap windows product key cheap windows product key cheap windows product key cheap windows product key cheap windows product key windows product key sale windows product key sale windows product key sale windows product key sale windows product key sale windows7 key sale windows7 key sale windows7 key sale windows7 key sale windows7 key sale windows7 product key sale windows7 product key sale windows7 product key sale windows7 product key sale windows7 product key sale cheap windows7 product key cheap windows7 product key cheap windows7 product key cheap windows7 product key cheap windows7 product key windows7 key sale windows7 key sale windows7 key sale windows7 key sale windows7 key sale cheap windows 7 key cheap windows 7 key cheap windows 7 key cheap windows 7 key cheap windows 7 key cheap windows 7 key cheap windows 7 key cheap windows 7 key cheap windows 7 key cheap windows 7 key windows7 key sale windows7 key sale windows7 key sale windows7 key sale windows7 key sale cheap windows7 product key cheap windows7 product key cheap windows7 product key cheap windows7 product key cheap windows7 product key windows product key sale windows product key sale windows product key sale windows product key sale windows product key sale
 • upload/5eecae420cb4dce629aab5095c817472

  spotkanie (ze sztuka) - janusz musial - 2005-2011 3

 • upload/4ea06eae2d0e1ebbdc2e1fe21d8bc4ab

  spotkanie (ze sztuka) - janusz musial - 2005-2011 2

 • upload/8d6870b1132d34e27ab4691907ea2a25

  spotkanie (ze sztuka) - janusz musial - 2005-2011 1

 • upload/86cbdedbed64107f8f762f990fc57f6c

  medialne planety - janusz musial - 2006-2009 5

 • upload/07b464cc995fdbba77e2bddd8b0d2667

  medialne planety - janusz musial - 2006-2009 4

 • upload/4555fb772426326eb74cca77847dde42

  medialne planety - janusz musial - 2006-2009 3

 • upload/dec6f3952d9df532964c1a768691244b

  medialne planety - janusz musial - 2006-2009 2

 • upload/5bdd43afc98769523943b529af8972c5

  medialne planety - janusz musial - 2006-2009 1

 • upload/64e207216b04be4d3f71a54777c5c68b

  esencje lata - janusz musial - 2010-2011 2

 • upload/140b6375e978fbf195e8398979550f40

  esencje lata - janusz musial - 2010-2011 1

 • upload/a0485130448c3efafc0a5fe5d19eb3cf

  divx cinema - janusz musial - 2009-2010 4

 • upload/54126a4b3fdfdf3a41641eac912fad46

  divx cinema - janusz musial - 2009-2010 3

 • upload/ec2fdd0d7a8e220ea68e01acd8a2e0db

  divx cinema - janusz musial - 2009-2010 2

 • upload/686354db2a70a6420e1b05c9bcaccf10

  divx cinema - janusz musial - 2009-2010 1

 • upload/44e56e35e2aac23b965bcee3a1575c97

  dezintegracje f - janusz musial - 2008-2010 4

 • upload/540f6f9e219e4da77f70c8212b0b65a1

  dezintegracje f - janusz musial - 2008-2010 3

 • upload/67aba1543268de8e9c177b0b024fd47a

  dezintegracje f - janusz musial - 2008-2010 2

 • upload/651ff1be0c27395e486c8ade78e2b42d

  dezintegracje f - janusz musial - 2008-2010 1

 • upload/2feba7fd555639851cd4926168aff220

  caluny natury - ziemia - janusz musial - 2003-2004 chemigram

 • upload/5d550305306d53470044a2cf9c70d874

  caluny natury - woda - janusz musial - 2003-2004 chemigram.


© 2013 ZPAF Okręg Dolnośląski, projekt: SKUMAK DESIGNERS