WYSTAWA JOANNY STOGI W RAMACH JUBILEUSZU 70-LECIA ZPAF W GALERII "POD PLAFONEM W WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ WE WROCŁAWIU.

 

WYSTAWA JOANNY STOGI W RAMACH JUBILEUSZU 70-LECIA ZPAF

W GALERII "POD PLAFONEM" WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WROCŁAWIU
 
 
 


Wernisaż: 3 kwietnia 2017 r. /poniedziałek/ o godz. 17.30., Rynek 58
 
 

 Sztuki piękne? Sztuki niepotrzebne?

 

„Poeta powinien pozostawiać ślady swojego przejścia, a nie dowody. Jedynie ślady skłaniają do marzeń” 

René Char 

 

Prace Joanny Stogi wydają się kiełkować bezpośrednio z zaczątków fotografii, rozumianej jako medium i jako autonomiczny obszar twórczości człowieka. Czerpiąc wprost z jej technologicznej definicji - wykorzystują światło (czy szerzej - falę elektromagnetyczną) do zarejestrowania pojedynczego, nieruchomego obrazu. To tylko tyle i zarazem aż tyle, bowiem owo „światło” - widzialne czy niewidzialne - jest tutaj wykorzystane w przemyślny sposób do odsłonięcia niewielkiego lecz pełnego znaczenia wycinka rzeczywistości. Na myśl przychodzą natychmiast flamandzcy mistrzowie martwej natury przełomu XVI i XVII wieku- Jan Brueghel starszy czy Adriaen van Utrecht. Ciemne tło, precyzyjnie wykadrowane i ukierunkowane oświetlenie pomagały im uzyskać wrażenie plastyczności oraz trójwymiarowości swoich obrazów. Inaczej jednak niż u flamandzkich malarzy fotografie Joanny Stogi nie powstały po to aby gloryfikować barwy, witalność i życie zawarte w - nomen omen - martwej naturze czy eksponować bogatą kompozycję obrazu. Część z nich, należąca do cyklu „Mowa Trawa” została wykonana przy użyciu promieniowania rentgenowskiego, natomiast druga część - cykl „Rycina z Korycina” - wykorzystuje światło widzialne. Wspólne dla ich obu są dwa zabiegi artystyczne: grafizacja oraz zastosowanie skąpego, precyzyjnie dawkowanego oświetlenia (lub „zaświetlenia”): kwiatostany portretowanych roślin wydają się niemal samoistnie świecić, podczas gdy pozostała część obrazu pozostaje w półcieniu, jak gdyby w pewnym wycofaniu w porównaniu z „motywem głównym”. Silnie formalna budowa obrazu powoduje z jednej strony jego niebywałą komunikatywność, z drugiej zwraca uwagę na estetyczny komunikat wypływający z prac Stogi, sytuujący się według systematyki Françoisa Soulages między estetyką poetycką a estetyką wyobraźni. Jest on na tyle silny, że nie pozostawia miejsca na rozważania nad żywotnością poszczególnych elementów prezentowanych kompozycji, w odróżnieniu od prac wspomnianych wcześniej flamandzkich mistrzów. Obrazy Stogi są jednocześnie sugestywne oraz pochodzące z innego, wymyślonego przez autorkę, odrealnionego świata. Jako takie trwają w bezczasie: nie jest istotne, co było przedtem i co wydarzy się potem. Ważna jest chwila, która trwa, i dzięki której utrwaleniu mamy możliwość przyglądania się dowolnie długo kreacjom stworzonym na materiale światłoczułym.

Piękno w sztuce jest demodé, i to przynajmniej od kilku dekad. Dla artysty przyznanie się, że tworzy rzeczy tak aby były piękne, oznacza znalezienie się na prostej drodze do ostracyzmu w środowisku i w zasadzie niemal oznacza samobójczą śmierć w męczarniach. Autorka udowadnia, że tak być nie musi. Pozostawia ślady, a nie dowody, i tym samym skłania do marzeń.

Sławomir Tobis styczeń 2017 

 


Joanna Stoga – zajmuje się fotografią od ponad dziesięciu lat. W roku 2010 ukończyła Europejską Akademię Fotografii w Warszawie, a od roku 2014 jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików.

W swojej pracy korzysta z różnego typu technik fotograficznych, jednak największą popularność przyniosły jej serie botaniczne, w szczególności te wykonane z użyciem medycznego sprzętu rentgenowskiego.

W 2012 r. otrzymała Złoty Medal przyznawany przez The Royal Photographic Society za najlepsze portfolio w konkursie IGPOTY w Londynie. W 2013 r. zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie organizowanym przez The Georgia O'Keeffe Museum w Santa Fe w USA. Otrzymała również wyróżnienia w konkursach w Paryżu i Santa Barbara.

Ma na koncie wiele publikacji oraz wystaw organizowanych zarówno w kraju, jak i za granicą.

  • upload/702700e4e130097b15092e7e71da2d2c

  • upload/247f599723e79b66d99bf04d2b8d213a

  • upload/0f6364bfb8b212565be620d91a6d851e

  • upload/4833d22824a92b7f9dc79855b2ebe9e1


© 2013 ZPAF Okręg Dolnośląski, projekt: SKUMAK DESIGNERS