"RYTMY ISTNIENIA" Anety Więcek-Zabłotnej w Galerii za Szafą

 

Związek Polskich Artystów Fotografików

Okręg Dolnośląski

 

Galeria Za Szafą (Wrocław, ul. Św. Marcina 4)

 

Aneta Więcek-Zabłotna Rytmy istnienia

 

8.02–03.03.2019 r.

wernisaż: 8.02.2019, godz. 18.00

 

(…) „Rytmy istnienia” Anety Więcek-Zabłotnej stanowią klasyczny przykład, jak subiektywne spostrzeżenie może zaistnieć w formie rzeczywistości artystycznej, pobudzającej odbiorcę do intelektualnej i emocjonalnej reakcji, poszerzających jego świat przekonań, wiedzy, a także artystycznych wzruszeń. Spośród przedstawionych przez autorkę wystawy cykli tematycznych szczególnie cenię sobie „Stygmaty”, nawiązujące do schematycznego ujmowania ludzkich istnień w postaci krańcowo sformalizowanych, literowo-cyfrowych kodów. Przedstawione na fotografiach dzieci, choć są anonimowe, to jednocześnie, dzięki przyjętym środkom wyrazu plastycznego, przekazują całą grozę sytuacji w której się znalazły. Paradoksalnie, nie chodzi tu o samą w sobie sytuację chorobową której uległy, ale o odhumanizowany protokół kwalifikacji tych istnień pod postacią skrótu kojarzącego się raczej z numerem rejestracyjnym samochodu, niż konkretną ludzką egzystencją. Innym znaczącym cyklem, również o wyraźnie społecznym wydźwięku, są „Współczesne świętości”, w których autorka komentuje powszechnie obecne uzależnienia od rozmaitych urządzeń cyfrowej komunikacji, które nie tylko odbierają nam drogocenny czas, ale często eliminują potrzebę jak i możliwość nawiązania i kultywowania pozytywnych relacji społecznych. Równie znaczący, mroczny i niepokojący cykl, zatytułowany „Dialog”, komentujący trud nawiązania porozumienia między dziećmi a dorosłymi, jest przejmującą inscenizacją nawiązującą do prawdziwych, autentycznych sytuacji, nagminnie występujących we współczesnych rodzinach.

Wymienione wyżej, jak i wszystkie pozostałe pokazane na wystawie prace cechuje minimalizm formalny, oraz celność interpretacji poruszanych problemów, z delikatnie zarysowaną, czytelną metaforą. Uniwersalizacja podejmowanych treści, a więc budowanie opowieści o ważnych dla nas wszystkich sprawach, jest sprawdzianem kreatywnych możliwości artysty. Na opanowaniu tej niełatwej umiejętości polega właśnie istota twórczej fotografii. Jak każdy zaangażowany w swoje przesłanie twórca, Aneta Więcek-Zabłotna odnalazła — jestem o tym przekonany — swój własny sposób ujmowania owej istoty. Z satysfakcją dla siebie i z korzyścią dla nas — odbiorców i komentatorów jej twórczości.

 

 Piotr Komorowski, fragment tekstu Zapis istnienia jako zapis kreacji, maj 2017 r.

 

 

Aneta Więcek-Zabłotna — członek ZPAF. Mieszka i pracuje w Lubinie. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa i Międzynarodowego Forum Fotografii „Kwadrat” we Wrocławiu. Słuchaczka Autorskiego Laboratorium Fotografii prof. Piotra Komorowskiego we Wrocławiu. Uczestniczka wielu konwentów i wystaw fotograficznych. W swej pracy artystycznej oddana przede wszystkim fotografii konceptualnej i kreacyjnej. Bliska jest jej również fotografia socjologiczna, za pomocą której komentuje istotne zmiany i problemy społeczne.

 • upload/9d448f164ae4db3924a31330fc2d130c

  Stygmaty

 • upload/27ea134bffda39ce8d83b248f46683c7

  Stygmaty

 • upload/7c1cbbfcaf2e971eaa36404a23c3d24f

  Stygmaty

 • upload/99fe14a0e5320bd3ff049d0ac2690be7

  Stygmaty

 • upload/d3ceeaea62183039e693756ab94b1beb

  Stygmaty

 • upload/9c8dd22a38bcadc92649410aad6437ed

  Dialog

 • upload/78b5e31dd18f99699c879e4df748d0e0

  Dialog

 • upload/0ec807d5f7ddd20572d8fc4435f80d7d

  Dialog

 • upload/3a2455ddb4204035cd61f6b0ce8f313c

  Dialog

 • upload/04453e8d81be220a32c80bee946cda11

  Dialog

 • upload/95c67d49b12e12ff949d944d15223a5a

  Współczesne świętości

 • upload/90e183acbab9776ade4538790c4d4382

  Współczesne świętości

 • upload/14fc54f9f788528df72f25430f78c85b

 • upload/371a7e3aa58fa57d2c331156652bd32c


© 2013 ZPAF Okręg Dolnośląski, projekt: SKUMAK DESIGNERS