WYSTAWA FOTOGRAFII OKRĘGU DOLNOŚLĄSKIEGO ZPAF REALIZM ILUZJI W GALERII FOTO-GEN WE WROCŁAWIU.2019

Realizm iluzji 2019

Wystawa fotografii Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików

GALERIA FOTO-GEN, pl. bpa Nankiera 8, 50-140 Wrocław

6–27.09.2019

wernisaż: 6.09.2019, godz. 18.00

Organizatorzy

Okręg Dolnośląski Związku Polskich Artystów Fotografików

ul. Świętego Marcina 4, 50-327 Wrocław, tel. +48 601 892 607, www.zpafwroclaw.pl; prezes: Andrzej Rutyna

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu — Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław, tel. +48 71 3442864, www.okis.pl, sekretariat@okis.pl; dyrektor: Igor Wójcik

Galeria FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu (OKiS), pl. bpa Nankiera 8, 50-140 Wrocław, tel. + 48 71 344 78 40, www.okis.pl, galeria.foto-gen@okis.pl; kierownik: Manfred Bator

ARTYŚCI:

Agnieszka Antosiewicz-Mas, Patrycja Basińska, Czesław Chwiszczuk, Zdzisław Dados, Andrzej Dudek-Dürer, Alek Figura, Tomasz Fronckiewcz, Ewa Gnus, Barbara Górniak, Antoni Gruner, Waldemar Grzelak, Zenon Harasym, Mariusz Hertmann, Roman Hlawacz, Daria Ilow, Paweł Janczaruk, Tomasz Jodłowski, Katarzyna Karczmarz, Piotr Komorowski, Grzegorz J. Kosmala, Krzysztof Kowalski, Piotr Kucia, Krzysztof Kuczyński, Stanisław Kulawiak, Katarzyna Laskus, Józef Ligęza, Marek Liksztet, Ewa Martyniszyn, Marek Maruszak, Wojciech Miatkowski, Rafał Michalak, Stanisław Michalski, Tomasz Mielech, Krzysztof Miller, Janusz Moniatowicz, Janusz Piotr Musiał, Krzysztof Niewiadomski, Piotr Maciej Nowak, Mateusz Palka, Michał Pietrzak, Przemek Piwowar, Wojciech Potocki, Mariusz Raźniewski, Wacław Ropiecki, Andrzej Rutyna, Krzysztof Saj, Grzegorz Sawa-Borysławski, Dorota Sitnik, Paweł Sokołowski, Maciej Stawiński, Maciej Stobierski, Alina Ścibor, Rafał K. Warzecha, Marek Wesołowski, Aneta Więcek-Zabłotna, Jerzy Wojtowicz, Iwona Wojtycza-Fronckiewicz, Waldemar Zieliński

Kurator wystawy

Stanisław Kulawiak

Granica między iluzją a realizmem w dziejach sztuki jest płynna: oba pojęcia są sobie bliskie, różnią się właściwie stopniem nasycenia ową iluzyjnością. Do czasu wynalezienia fotografii historia malarstwa to dzieje doskonalenia umiejętności osiągania w dwuwymiarowym obrazie coraz doskonalszego złudzenia przestrzeni. Trójwymiarową iluzję rzeczywistości osiągano dzięki sztuczkom perspektywy, światłocienia, przez użycie odpowiednich barw. Artystom z biegiem czasu udawało się to coraz lepiej, a obrazy „wciągały” widza do swojej głębi.

(...) Wystawa Realizm iluzji pokazuje różnorodność postaw i zagadnień formalnych, z których wszystkie służą do próby opisania świata za pomocą fotografii. Wielka rozmaitość stanowisk i światopoglądów wynika oczywiście ze spotkania ukształtowanych osobowości artystycznych, które wyznają pewne fotograficzne zasady i pozostają im wierne. Każdy z twórców biorących udział w wystawie Realizm iluzji podaje własną interpretację tej idei. Świat można opisać na tyle sposobów, ile można wyróżnić prób jego opisania. Dlatego mimo wielkiej różnorodności

zebranych prac jasne jest jedno: każdy artysta porusza inną kwestię problematyki realizmu iluzji w fotografii. Każde rozwiązanie jest słuszne i niepowtarzalne, ponieważ w sztuce prawdą jest wszystko, co wypływa z rzeczywistych

rozważań artysty. Iluzja zmienia świat, wpływa na każdego z nas, ubarwia życie, fascynuje artystów.

Joanna Mielech — Realizm iluzji, fragment tekstu do katalogu wystawy


                               Wystawa i katalog zostały sfinansowane ze środków Gminy Wrocław

                                                                             www.wroclaw.pl

                                                         

                                                                                                       oraz

                                             

                       

 

 

 

 

 

 

 

 • upload/d41c309149a8cc09e38bc969b50e4862

  zaproszenie 01

 • upload/582396a0c1f2240d567a38e31601feeb

  Andrzej Rutyna

 • upload/f7f02ce2f29804d8e5b6a06918d4a9b3

  Więcek-Zabłotna

 • upload/dd9499eb9836281b55dfdfda438e0eaf

  Marek Wesołowski

 • upload/4c481e9f893b0449faac84833b0cf703

  Rafał K. Warzecha

 • upload/6af76c4e5572c88a6891917983657601

  Dorota Sitnik

 • upload/55f8ee3a1f6f1a6fb117c07bf4fb71ce

  Krzysztof Saj

 • upload/b0d5b4293ea6c9d266ee43542cc521cb

  Mariusz Raźniewski

 • upload/a213aa844b615f2eb92fe95e3a698862

  Przemek Piwowar

 • upload/40c25240a77b32f8cb0882122bd77a69

  Piotr Nowak

 • upload/65292923edceba930805f5316ae7e749

  Janusz Moniatowicz

 • upload/1acd9e980cc786d02e4d6d5944c9532e

  Janusz Moniatowicz

 • upload/84ac90af53ab2a1fcc0c58e8caa573c2

  Wojciech Miatkowski

 • upload/02795e798ed6f738707e7a18a81f37b8

  Wojciech Miatkowski

 • upload/6e5c43d5a5fff1179e40d474c0efcf17

  Marek Liksztet

 • upload/bf1fce736331e7cbe137f33e519ec3f8

  Stanisław Kulawiak

 • upload/b4a7c63133362bbd03dd87bb7d9297d6

  Piotr Kucia

 • upload/43b5b9b13029fcab2336f80e13fe1d84

  Grzegorz Kosmala

 • upload/d532d03bac9876e8c26c3b1c66ded4a1

  Tomasz Jodłowski

 • upload/21e02cb24908340251e2dd8682794e9e

  Zenon Harasym

 • upload/7bf01968a01cdf9eafc3bc5964c823e4

  Waldemar Grzelak

 • upload/37b1cb760a68d2b871839d5ac87b0672

  Gruner Antoni

 • upload/7b6f51cac14fc23342f3496ab3ef2565

  Alek Figura

 • upload/bccd47405dd89bc17200d6b4bdf63f43

  Andrzej Dudek Durer

 • upload/d196789d0bd69401c077f453be14ee73

  Czesław Chwiszczuk "Ostatnie tchnienie"


© 2013 ZPAF Okręg Dolnośląski, projekt: SKUMAK DESIGNERS