"RE-VISION" Zenona Harasyma w Galerii Za Szafą

 

Związek Polskich Artystów Fotografików

Okręg Dolnośląski

 

Galeria Za Szafą

Wrocław, ul. Św. Marcina 4

 

zenon harasym

re-vision

Pejzaże i obiekty sygnowane

 

7.11–1.12.2019 r.

wernisaż: 7.11.2019, godz. 18.00

 

Nie jest łatwiej posiąść sztukę widzenia natury

niż sztukę odczytywania egipskich hieroglifów.

John Constable


Charakterystyczną cechą doznań otaczającego nas świata jest przemienność spojrzeń i odczuć

związanych z percepcją wciąż zmieniających się widoków wynikłych ze zmiany naszego miejsca

w przestrzeni i czasie. Percepcji tej towarzyszy świadomość rozciągania się krajobrazu poza linię

widzialnego horyzontu, doznanie potęgi żywiołu i nieograniczoności natury oraz fascynacja miejscem

i obiektem. Człowiek wpleciony w świat natury odczuwa swoje ograniczenie i pokorę wobec

jej ogromu, odsłania mu się błahość codziennych spraw, często zbytnio go absorbujących.

 

Wystawa Re-Vision. Pejzaże i obiekty sygnowane nawiązuje do przyjętej przeze mnie w końcu lat 70.

XX wieku postawy twórczej koncentrującej się na takiej interpretacji otaczającego świata, w której

przemiennie występują elementy kontemplacji, autorefleksji i stawiania pytań o środowisko,

jako miejsca naszej egzystencji. Celowi temu służy wprowadzenie do fotografowanego krajobrazu

lub obiektu autorskiego znaku, którym jest gest lub dodatkowy element w obrazie. Postawa taka

w pewnym stopniu odrzuca wizualność fotografii na rzecz przekazu określonej idei.


Zenon Harasym

 

 

Zenon Harasym, członek Związku Polskich Artystów Fotografików od 1978 roku. Współzałożyciel grup artystycznych: „sześć” (1961–1962), „Odra-65” (1965). Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Muzeum Sportu w Warszawie, Liptowskiego Muzeum w Ružomberoku ( Słowacja), Zeiler Photo und Film Museum w Zeil a/M (Niemcy). Biografię opublikowano w Encyklopédie Internationale des Photographes de 1839 à nos jours CD-ROM. Ed. Ides Et Calendes, Neuchâtel (Szwajcaria),1997; Antologii Fotografii Polskiej 18391989 — Lucrum, Bielsko-Biała,1999; Słowniku Biograficznym Fotografów Polskich 18462006, Warszawa 2008 oraz https://pl.wikipedia.org/wiki/Zenon_Harasym. Jest autorem i współautorem książek z historii fotografii i poradników dla kolekcjonerów starych fotografii.

  • upload/38bb72db4cc643a8b2770b1cffe2c347

  • upload/ebba55b0c82276039e770c7b37afae0d

  • upload/8d9fc41f78bcee8f1b13eed873964fd1

  • upload/f6212f78b3176ea50543926e73cbdfe5

  • upload/227d6bbd2ddaefe3d170f9bd852be294

  • upload/cc3e27c0255a2d62b8f03d5f3984b0b2

  • upload/0567087eb3511d41382214e886997ee9

  • upload/e883c712198d6d90a2a299a39d6a1790

  • upload/c130bfa1b31ac95706ca3dedc77eb639

  • upload/701a81acfa417a6a07287b3095163685


© 2013 ZPAF Okręg Dolnośląski, projekt: SKUMAK DESIGNERS