Zapraszamy do udziału w CYBERFOTO 2020

 

CYBERFOTO 2020

 

Konkurs ma na celu promocję fotografii cyfrowej jako sztuki o szczególnym ładunku kulturotwórczym, oraz pokazanie możliwości  cyfrowej kreacji obrazu fotograficznego. Jest to największy tego typu konkurs w Polsce. Corocznie napływa ponad 1000 fotografii z całego świata. Z wystawy poplenerowej wydawany jest katalog w języku polskim i angielskim. Prace nadesłane na konkurs akcentują relacje zachodzące
w sztuce obrazowania świata, która ciągle ewoluuje w kierunku wytworzenia pewnej wizji opartej na zaawansowanych technologiach rejestracji obrazu. Ambicją   przesłania   tego   konkursu   jest   utrzymanie   stałej    więzi z nowoczesną jakością kultury wizualnej, kształtującej także naszą tożsamość narodową. Wystawie corocznie towarzyszy seminarium poświecone relacjom pomiędzy sztuką a technologią. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie CYBERFOTO 2020.

www.rok.czestochowa.pl

www.cyberfoto.czest.pl

  • upload/a701637b63897bdc4c09d30982f70efc

  • upload/12fcfe7ad975bdf15a1b23109c3ce20b

  • upload/1c3d5cabb0cca96fb5f4904db9896fd5


© 2013 ZPAF Okręg Dolnośląski, projekt: SKUMAK DESIGNERS