WYSTAWA AGNIESZKI ANTONIEWICZ - MAS PT. "TŁO PAMIĘCI" W GALERII ZA SZAFĄ.

Związek Polskich Artystów Fotografików

Okręg Dolnośląski

Galeria Za Szafą

Wrocław, ul. Św. Marcina 4

 

Agnieszka Antosiewicz-Mas

TŁO PAMIĘCI

5.03–29.03.2020 r.

wernisaż: 5.03.2019, godz. 18.00

 

 

Fotografia pamiątkowa, będąca głównym punktem odniesienia wystawy, niewątpliwie dotyka tego, co w fotografii najistotniejsze, czyli pojęcia pamięci. Jak wspomina Roland Barthes, jest ona, w pewnym sensie, „dowodem na istnienie świata”. Pojawia się jednak pytanie, czy kiedy oglądamy stare albumy rodzinne, to widzimy w nich świat jakim był w rzeczywistości, czy może jednak nasz umysł subiektywnie przetwarza zdarzenia i ich okoliczności, wybierając z nich to, co składa się na naszą „autorską” interpretację minionego czasu?

Wystawa „Tło pamięci” to zaproszenie do osobistego świata wspomnień, gdzie każdy kolaż to osobna historia. Cykl jest głęboko osadzony w mojej indywidualnej pamięci. Zestawione ze sobą na nowo, w nieistniejących wcześniej konfiguracjach pamiątkowe fotografie zdają się konsekwentnie pisać historię przeszłości, jednak z bardziej uniwersalistycznej, artystycznej perspektywy.

Punktem wyjścia w pracy nad obrazami była fragmentaryczność, subiektywizm i niedokładność wspomnień, a więc zacieranie się faktycznego czasu i miejsca zdarzeń. To również próba szukania własnej tożsamości, badania konstrukcji osobistej poprzez konfrontację z pamięcią rodzinną.

Agnieszka Antosiewicz-MasAgnieszka Antosiewicz-Mas, ur. w 1979 roku we Wrocławiu. Absolwentka Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Międzynarodowego Forum Fotografii Kwadrat we Wrocławiu (2012). Obecnie słuchaczka Autorskiego Laboratorium Fotografii Piotra Komorowskiego. Uczestniczka wystaw zbiorowych i indywidualnych. W swoich działaniach preferuje fotografię inscenizowaną. Jej dotychczasowe poszukiwania skupiają się na cielesności, przemijaniu i pojęciu pamięci. Autoportret, będący próbą sformułowania szeregu uniwersalnych znaczeń, zajmuje szczególne miejsce w jej twórczości. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.

 • upload/edc0c6a8ddb7af69d6e5b1617376acaa

 • upload/7220f4c59627417b6c029529b9e4550c

 • upload/c87bdf4a4ecbcb0805bdde84b1a8dadd

 • upload/f9bb3bff2085f939d4946e928cf625e0

 • upload/3706f3b6771ad62a39b3165d6667e2ce

 • upload/d7bb3070a4b65590d61ce2b9216be818

 • upload/18c08c2b9567d815646267759efa57d1

 • upload/4bc2978f4c793659e1b207f169f314f6

 • upload/3b65dc3f8f818e35f126f2fdb61ab7ec

 • upload/01b6dd91918be3581ce5aedfc7886d08

 • upload/7d08db100ed28e652cc597fde91e6ce9

 • upload/ea453289c59a5b8d069a167dd4179b74


© 2013 ZPAF Okręg Dolnośląski, projekt: SKUMAK DESIGNERS