Prota Jarnuszkiewicza "For a moment I had everything" w Galerii FOTO-GEN we Wrocławiu.

 

Prot Jarnuszkiewicz "For a moment I had everything"

 

Data:

06 marca 2020 – 27 marca 2020

Wernisaż:

06.03.2020, godz. 18.00

Miejsce:

Galeria FOTO-GEN
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
pl. bpa Nankiera 8, 50-140 Wrocław
tel. 71 344 78 40
e-mail: galeria.foto-gen@okis.pl

Galeria czynna:

Wtorek-niedziela w godz. 11.00-19.00

Bilety:

Normalny 4 zł, ulgowy 2 zł

 

 Od piątku 06 marca w Galerii FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu będzie można oglądać wystawę fotografii artystycznej profesora Prota Jarnuszkiewicza, na której zostanie zaprezentowany tytułowy dla wystawy, najnowszy cykl Artysty. "For a moment I had everything" to nie tylko uwodzący pięknem formy poemat, ale również traktat o koegzystencji bytu i intelektu, który wynika ze związku intencjonalnego przedmiotu poznania z intelektem podmiotu filozofującego.

 

 

Prot Jarnuszkiewicz studia wyższe odbył w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej

Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi na Wydziale Operatorskim i Realizacji

Telewizyjnej na kierunku Realizacja Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografia w systemie stacjonarnym. Studiował pod przewodnictwem między innymi prof. Ewy Braun, prof. Mieczysława Jahody, prof. Andrzeja Jaroszewicza, prof. Witolda Sobocińskiego i prof.

Jerzego Wójcika. Profesor zwyczajny sztuki. Dziekan Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Prowadzący pracownię Relacji Wizualnych, której absolwenci czterokrotnie zdobywali tytuł najlepszego dyplomu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, raz zaś najlepszego dyplomu Akademii Sztuk Pięknych w Polsce. Kierownik zadań badawczych prowadzonych na Wydziale. Za swoje zasługi dla rozwoju dydaktycznego i naukowego Akademii czterokrotnie wyróżniony nagrodą Rektora ASP w Warszawie, w tym najwyższą z możliwych, Pegazem. Wykładowca Warszawskiej Szkoły Filmowej od początku jej utworzenia.


Działa twórczo na dwóch polach; pierwszym z nich jest fotografia artystyczna. Podczas doskonalenia się jako pedagog równolegle rozwijał się jako aktywny twórca. Zrealizował liczne autorskie projekty fotograficzne, z których najważniejsze to Portret Rodzinny, Trwanie Przestrzeni, Nieobecność, Hommage dla Piotra Łazarkiewicza, Perfectly Happy People czy For a moment I had everything. Zorganizował kilkadziesiąt wystaw o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. Jego prace znajdują się w kilkudziesięciu kolekcjach prywatnych i muzeach w kraju i zagranicą.


Drugim torem jego rozwoju artystycznego jest reżyseria światła i projekcji wideo w spektaklach teatralnych. Od 2007 roku współpracuje między innymi z takimi teatrami, jak Teatr Rozmaitości, Teatr Wielki Opera Narodowa, Teatr Narodowy w Warszawie, Teatr Nowy w Poznaniu, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Przez dziesięć lat działalności na tym polu zrealizował ponad czterdzieści projektów reżyserii światła, pracując z reżyserami: Izabelą Cywińską, Grzegorzem Bralem, Zbigniewem Brzozą, Andrzejem Domalikiem, Robertem Drobniuchem, Natalią Korczakowską, Bogusławem Lindą czy Rudolfem Zioło. Tutor w programie Gaude Polonia. W latach 2017 – 2018 członek zespołu eksperckiego ds. oceny wyników realizowanych zadań badawczych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2016 roku za swoje zasługi dla kultury polskiej został odznaczony brązowym orderem Gloria Artis.


 

Kurator wystawy: Manfred Bator


Projekt jest dofinansowany z Budżetu Województwa Dolnośląskiego  • upload/0eb6b886c792e1b7ca9c9e349d4bf752

  • upload/8eded54880a3f529710aa118d5325512

  • upload/006509d12465f4044fdff6598c124ec8

  • upload/7770cb4ebfdcfd148a693426d1b1b8f5

  • upload/21f0903c14ec8845b84d1591dc86eaa1

  • upload/bb22bdbf9e41c318cd192975ca8204e1

  • upload/cf90b6e4292c6bd1ae36b1eb76af3ec5

  • upload/7593aef0dd10f2cb8fa32efa2b7bca6c

  • upload/cfb5ae838a343be582b721e5c595d8b6


© 2013 ZPAF Okręg Dolnośląski, projekt: SKUMAK DESIGNERS