SMUTNA WIADOMOŚĆ ODSZEDŁ NASZ KOLEGA NESTOR FOTOGRAFII TOMASZ OLSZEWSKI.

Z żalem i smutkiem zawiadamiamy ,że wczoraj 26 kwietnia 2020 r. w wieku 90 lat odszedł

nestor fotografii ,artysta fotografik TOMASZ OLSZEWSKI od 1959 roku członek ZPAF.

 

Rodzinie składamy szczere wyrazy współczucia.

 

W imieniu Koleżanek i Kolegów

 

Zarząd Okręgu Dolnośląskiego ZPAF

 

 

Tomasz Olszewski urodził się 16.12.1929 r. w Warszawie. Z wykształcenia był ekonomistą i geografem (studia

na Uniwersytecie Wrocławskim). Fotografował od 1953 r., w którym debiutował jako amator, na VII

Okręgowej Wystawie Fotografii Polskiego Towarzystwa Fotograficznego we Wrocławiu. Od 1955 r. był

członkiem Wrocławskiego Towarzystwa Fotograficznego, a od 01.12.1959 r. Związku Polskich Artystów

Fotografików (leg. nr 261). Był autorem kilkunastu wystaw indywidualnych. Do najsłynniejszych należą: „Na

wschód od Warszawy“ (1975), „Godzina zero“(1981) oraz „Karkonosze - kraina wichrów i mgieł“(1982). Brał

udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą, otrzymując szereg nagród i wyróżnień

m.in. Medal ZPAF w Konkursie Fotografii Złocisty Jantar (1979), medale z okazji 40-lecia ZPAF (1987) i 150-

lecia fotografii (1989). Był autorem kilku albumów: „Wrocław – 1945-1965” (1966), „Moje miasto – Wrocław”

(1972), „Wrocław lat sześćdziesiątych XX wieku w fotografii Tomasza Olszewskiego” (2011).

W jego twórczości dominowały dwa tematy: pejzaż i dokument. Szczególne osiągnięcia odniósł w ukazywaniu

majestatycznego piękna Karkonoszy. Przedstawiał je w estetyce piktorialistycznej, ale jakże zdominowanej

indywidualnym, nowoczesnym, spojrzeniem.

Od początku lat 60. Był prekursorem fotografii socjologicznej. Dokumentował miasta w których przyszło mu

mieszkać i pracować: Wrocław, Białystok i Jelenią Górę. Na przestrzeni lat stworzył wspaniałe cykle zdjęć

pokazujące przemiany zachodzące w tych miejscach. Zdjęcia będące dokumentem epoki pełne są nostalgii i

często humoru.

W ostatnich kilku latach życia interesował się filozofią buddyjską, co owocowało nowym spojrzeniem na

otaczający go świat i dominowało w Jego twórczości.

Janusz Moniatowicz


Fotograf nie jest człowiekiem. Jest lustrem odbijającym świat. Czasem świat ten wygląda jak odbity w

krzywym zwierciadle. I nie wiem czy to ja jestem „krzywym zwierciadłem”, czy ja jestem normalnym, a ten

świat jest „krzywy”.

Tomasz Olszewski


 • upload/4d04a28daa0cf8721a7364e71b073851

 • upload/841600e80afe19a96b7f410955f9b115

 • upload/1c1a09b869392527081983fbe654977c

 • upload/1172bc9f1f40a2bad0406d67ddd48d15

 • upload/6a3196b09140091a57a10bce626db544

 • upload/ca0b0908a6b6637c25aee88a720e6e84

 • upload/342ca7c5e2a68b640d2005cefea218cb

 • upload/8df69426e8460be685e40372ab0b4093

 • upload/5855dabb258b8b14a4bed32e881d3f83

 • upload/b01073ba163e9036b73e4c89e39d894a

  TOMASZ OLSZEWSKI

 • upload/50cc6e4b3a803ee8880822da20a4c378


© 2013 ZPAF Okręg Dolnośląski, projekt: SKUMAK DESIGNERS