Fototeka ZPAF

Działający od 1947 roku Związek Polskich Artystów Fotografików posiada
duży zbiór archiwaliów - negatywów i pozytywów fotograficznych. Przez
dekady gromadzone były cenne dzieła najznakomitszych polskich fotografów.

W zasobach ZPAF znajdują się prace takich twórców jak: Jan Bułhak,
Tadeusz Cyprian, Marian Dederko, Zbigniew Dłubak, Benedykt Jerzy Dorys,
Edward Hartwig, Edmund Kupiecki, Tadeusz Wański, Feliks Zwierzchowski,
Zofia Rydet, Henryk Hermanowicz, Paweł Pierściński, Marian Murman i
wielu innych.
 
Przez dekady zbiory były bezpiecznie przechowywane, ale nie zostały w
pełni zinwentaryzowane ani zdigitalizowane. W 2014 roku dzięki dotacji
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się rozpocząć proces
digitalizacji i upowszechnienia części kolekcji. Zdigitalizowanych
zostało 1166 obiektów, wśród nich 330 negatywów (w tym płytki szklane)
oraz 836 pozytywów następujących autorów: Jana Bułhaka, Pawła
Pierścińskiego, Edwarda Hartwiga, Harrego Weinberga, Lecha Charewicza,
Andrzeja Zborskiego, Mariana Musiała, Stanisława Popławskiego, Feliksa
Zwierzchowskiego, Tadeusza Kowalskiego, Mariana Murmana, Stanisława
Fitaka oraz zbiór kart gabinetowych z przełomu XIX i XX wieku.
Wszystkie prace można zobaczyć na stronie: www.fototeka-zpaf.pl
 
Oprócz prac inwentaryzacyjnych i digitalizacyjnych w ramach dotacji
 zdołaliśmy wyposażyć pracownię digitalizacyjną oraz zakupić sprzęt i
oprogramowanie do tworzonej Agencji ZPAF, która będzie służyć twórcom
fotografii jako miejsce promocji i licencjonowania dzieł objętych
ochroną przez Biuro Praw Autorskich ZPAF.
 
Digitalizacja archiwów z Fototeki ZPAF oraz wyposażenie Agencji ZPAF są
współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Partnerem technologicznym pracowni digitalizacyjnej ZPAF
jest NIKON.

 • upload/a9a8c3bfafa4f66a76c333914b314db8

  Tadeusz Kowalski

 • upload/3659e774b697964f28785b8a318c42f8

  Stanisław Popławski

 • upload/f5cfe643697c06bc372e3c2c8ca404bc

  Paweł Pierściński

 • upload/28b45660ae4d70d9b1225b3a6f93b68b

  Lech Charewicz

 • upload/c7f2dca2f7bc44bd678af7237ca0c563

  Harry Weinberg

 • upload/b0fe00bb59243c0fc889a0c0d0330039

  Edward Hartwig

 • upload/f4e35135a652308f7ed847a8225d8f07

 • upload/8ee7f72403591589dacb63447481484e


© 2013 ZPAF Okręg Dolnośląski, projekt: SKUMAK DESIGNERS