Wystawa Oddziału Karkonoskiego ZPAF w Galerii Korytarz w Jeleniej Górze.

Wystawa Karkonoskiego Oddziału ZPAF pt. „ Paradoksy natury rzeczy“ jest kolejną twórczą prezentacją jeleniogórskich artystów fotografików. Pod tym przewrotnym tytułem kryją się aktualne fascynacje, poszukiwania i problemy, które poruszają  twórców.

 

Komisarzem i pomysłodawcą wystawy jest Wojciech Zawadzki.

Wystawa jest eksponowana w Galerii „Korytarz“ JCK w Jeleniej Górze do 20 pażdziernika 2015 r.

 

 

Fotografia powstała z potrzeby mimetycznego zapisu wszelkich rzeczy i zjawisk

mających naoczny charakter swego istnienia, a więc ich zewnętrznego wyglądu.

Z biegiem czasu ambicje twórców rozrosły się do potrzeby ujawniania, za pomocą tego

medium, istniejących w rejestrowanych obiektach immanentnie zawartych w nich cech

i wewnętrznego charakteru. Jakby przenikania ich „natury rzeczy”, zatem ich oczywistości.

Jak się okazuje to również nie wystarcza artystom, którzy od dłuższego czasu

usiłują, za pomocą swych fotograficznych dokonań poddawać w wątpliwość tą oczywistość

czasami wręcz jej zaprzeczając. Mówiąc „górnolotnie”, czasami przypominać

to może odwieczny, filozoficzny „spór o uniwersalia”. Innymi słowy zadawać sobie

i odbiorcy pytania. Czy to, co widzimy istnieje naprawdę pod postacią takiego a nie innego

kształtu? Czy istnienie przedmiotu wynika również albo w ogóle ze stanu naszej wiedzy

o jego „bycie”? Wszak zdjęcie fotograficzne jest jego „niepodważalnym” dowodem.

Sama fotografia w dość wczesnej fazie swego rozwoju stała się ofiarą pewnego paradoksu.

W pewnej niemałej swojej części starała się zaprzeczyć swej tożsamości

i autonomii aspirując do rangi sztuki pięknej za wszelką cenę. Paradoksem stało się, iż to

ta jej część, która oparła się owym pokusom i konsekwentnie rejestrowała i konstruuje

obraz oświata do dziś stworzyła istniejącą samodzielnie sztukę fotografii.

Wracając do tematu, w ten odległy od dawnego, sformalizowanego i w konsekwencji

prymitywnego sposobu przekształcania fotografii w na przykład obraz graficzny lub

malarski fotografia na nowo, a więc współcześnie wkracza w pole sztuki, która obecnie,

podobnie jak filozofia zdaje się składać w poruszanej przez siebie problematyce

z zadawania pytań niż udzielania odpowiedzi. Zachęca zatem nie tylko do refleksji nad

prostym wyglądem obiektów, które przedstawia lecz również do pojęciowego modelowania

i czasami poddawania w wątpliwość ich archetypicznego charakteru i roli zjawisk

mających podobno odzwierciedlać powszechność myśli ludzkiej spotykaną we wszystkich kulturach.

Wojciech Zawadzki

2015

 

 

 

Ewa Andrzejewska – Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Od 1990 roku jest kuratorem Biennale Fotografii Górskiej w Jeleniej Górze, organizatorką Jeleniogórskiej Wszechnicy Fotograficznej oraz współprowadzącą Galerię „Korytarz”. W fotografii zajmuje się krajobrazem, również miejskim. Znaczna część jej fotografowania to portrety. Fotografie wykonuje wyłącznie analogowo, za pomocą kamery wielkoformatowej – odbitki z negatywów 9x12 cm lub 4 x5 cala na papierze fotograficznym w ciemni, następnie tonuje. Jej fotografie

znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Fotografii w Odensee (Dania), Galerii „ Le Parvis” (Francja), Muzeum Sztuki Współczesnej w Hunfeld (Niemcy), Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

 

 

Waldemar Grzelak – Fotografią zajmuje się od 1967 r. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików i Stowarzyszenia Nowy Młyn Kolonia Artystyczna w Szklarskiej Porębie. Przez 20 lat prowadził własną pracownię fotograficzną, zawodowo zajmując się fotografią studyjną, reklamową i wydawnictwem reklamowym. W fotografiach przedstawia realizm, ale nie autentyzm, bo nie kopiuje tego co widzi a tym bardziej spojrzenia już wcześniej stosowanego. Jego fotografie nie udają malarstwa chociaż świadomie wybrał formę pastiszu malarskiego, gdyż jest najbliższa jego estetyce. www.wenafotoart.pl

 

 

Janina Hobgarska – Mieszka i pracuje w Jeleniej Górze. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższego Studium Fotografii w Warszawie (1989). Należy do Związku Artystów Fotografików. Zajmuje się fotografią klasyczną zbliżoną do dokumentu. Bliskie jej jest ujęcie fotografii jako zapisu energii miejsca i własnych emocji. W fotografii interesują ją miejsca ciszy i przestrzeń kontemplacyjna.

 

 

Krzysztof Kuczyński – Urodzony w 1964 roku we Wrocławiu. Absolwent Wyższego Studium Fotografii w Warszawie (dyplom w 1989 r., promotor Jerzy Lewczyński). Członek Związku Polskich Artystów Fotografików od 2009 roku. Nauczyciel fotografii w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze od 2012 roku.

Autor kilku wystaw indywidualnych: 1984 – Fotografia, Galeria JTF, Jelenia Góra; 1986 – Zwykłe fotografie, Jelenia Góra, Świdnica, Wałbrzych; 1991 – Auto-fotografia, Galeria „Korytarz”, Jelenia Góra; Galeria „Klatka”, Lwówek Śląski; 1996 – Dotykając, Galeria „Korytarz”, Jelenia Góra; 2011 – Egzystencje, Galeria BWA, Jelenia Góra; 2011 – Zwykłe fotografie, Galeria Za Szafą, Wrocław; 2011 – Egzystencje, Galeria „Pusta”, Katowice. Uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. www.krzysztofkuczynski.com

 

 

Marek Liksztet – Absolwent Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie (Grafika u prof. D. Kołwzan- Nowickiej, 1980). Uprawia grafikę warsztatową oraz fotografię. Zajmuje się dydaktyką z zakresu sztuki (m.in. Wyższe Studium Fotografii i Jeleniogórska Szkoła Fotografii JCK, Liceum Plastyczne – ZSRA w Jeleniej Górze, Międzynarodowe Forum Fotografii „Kwadrat” BWA we Wrocławiu, Summer Photo-School – The House of Photography w Popradzie (Słowacja), UNESCO-Studiengang Kultur und Management – instytut fur Kulturelle Infrastruktur – Sachsen). Prowadził warsztaty artystyczne i seminaria w Danii, Niemczech, Słowacji, Finlandii oraz w Polsce. Brał udział w ponad 160 wystawach ogólnopolskich i międzynarodowych. Autor 30 wystaw

indywidualnych. Prace w zbiorach: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, Muzeum-Zamek w Malborku, Staatliches Museum Schloß Burgk/Burgk Saale (Niemcy), Galeria BWA w Jeleniej Górze, Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie, Miasto Valkeakoski (Finlandia), Biblioteka Narodowa (Zakład Zbiorów Ikonograficznych) w Warszawie, Państwowa Galeria Sztuki w Łodzi, Museum Modern Art w Hünfeld (Niemcy), Galerii Le Parvis (Francja), Mała Galeria ZPAF – Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Dom Fotografii w Popradzie (Słowacja), Dom Fotografii w Pradze (Czechy).

 

 

Tomasz MielechUrodził się w 1973 r. w Jeleniej Górze, mieszka w Górzyńcu pod Szklarską Porębą. Ukończył filozofię na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje się klasyczną fotografią , głównie dokumentalną. Prowadzi warsztaty z XIX-wiecznych technik fotograficznych. Jest wykładowcą Jeleniogórskiej Szkoły Fotografii. Należy do ZPAF od 2006 r. www.tomaszmielech.com

 

 

Janusz Moniatowicz – Ur. 18.07.1958 r. Artysta fotografik, członek ZPAF. Absolwent Filmówki w Łodzi oraz Akademii Filmowej (FAMU) w Pradze, gdzie ukończył Wydział Fotografii Artystycznej u prof. Jana Šmoka. Jest autorem i współautorem albumów i publikacji fotograficznych. Jego prace znalazły się w kolekcjach: Victoria & Albert Museum (Wielka Brytania), UMPRUM Muzeum w Pradze (Czechy), Muzeum Spisza w Levoczy (Słowacja),

Galerii Artystów w Spiskiej Nowej Wsi (Słowacja), Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

 

 

Tomasz Olszewski – Urodzony w 1929 roku. Fotografuje od 1953 r. Wykształcenie wyższe. W latach 1953-1961 brał udział w kilkudziesięciu wystawach krajowych i czternastu Salonach Międzynarodowych. Od 1959 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. W latach 1061-1989 stworzył dziesięć indywidualnych wystaw premierowych. W roku 1989 przeszedł na emeryturę. Fotografuje nadal lecz nie publikuje swoich zdjęć.

 

 

Jerzy Wiklendt – Urodzony w 1929 roku. Z wykształcenia jest architektem-urbanistą. Artysta fotografik – członek Związku Polskich Artystów Fotografików od 1968 roku. Od roku 1978 mieszka i działa w Jeleniej Górze. Jest autorem 18 wystaw indywidualnych. Uczestniczył w 56-ciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. W 1968 roku otrzymał tytuł ARTIST FIAP. Wieloletni instruktor i działacz na polu fotografii. Współtwórca Jeleniogórskiej Wszechnicy Fotograficznej. Beneficjent wielu odznaczeń państwowych i fotograficznych.

 

 

Wojciech Zawadzki – Urodzony w 1950 roku, uprawia fotografię od lat 70-tych. Wywarł duży wpływ na ukonstytuowanie się nurtu „fotografii elementarnej” (lata 70-te) oraz „fotografii czystej” (lata 80). Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Kurator Galerii „Korytarz” Jeleniogórskiego Centrum Kultury. Wykładowca fotografii dwuletniego studium pod nazwą „Jeleniogórska Szkoła Fotografii”. Jego fotografie znajdują się w zbiorach: Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Sztuki Współczesnej w Hunfeld (Niemcy), Śląskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej.

 

 


 • upload/4d7adb5b72c9bfe7c7e0200e1cdfd16a

  fot. W.Zawadzki

 • upload/212adde9aea95db41a9c688e7aa77b86

  fot. W.Grzelak

 • upload/1d59070c76d7f360dbbbcc6cd8d00961

  fot. T.Olszewski

 • upload/fd6c36b9b666d521ed96627b86d06e68

  fot. T.Mielech

 • upload/f8da21a6a3b07f3faf59d8601d7bee1c

  fot. M.Liksztet

 • upload/985633f6814fe1c5c0cb87c6f06d4ade

  fot. K.Kuczyński

 • upload/444af6468ad3a32600c60354fe65aa72

  fot. J.Wiklendt

 • upload/e7f071b5da3bd710a2c1acbbd13087f5

  fot. J.Moniatowicz

 • upload/39740c6f4a476238e39aa87b0d4d3eb6

  fot. J.Hobgarska

 • upload/a727aef70e26d4a33e64f080f5d7cb61

  fot E. Andrzejewska

 • upload/c201c7e7d8a5639f570b78aa50985a54


© 2013 ZPAF Okręg Dolnośląski, projekt: SKUMAK DESIGNERS